Όψεις Πορσελάνης (veneers)

Όψεις Πορσελάνης

 Οι όψεις δοντιών είναι εξαιρετικά λεπτές οδοντιατρικές αποκαταστάσεις με μέσο όρο πάχους 0,5mm από κεραμικό υλικό (πορσελάνη) οι οποίες τοποθετούνται στο πρόσθιο μέρος και χρησιμοποιούνται για να διορθώσουν προσθετικές ατέλειες που αφορούν το σχήμα το χρώμα ή συγκλεισιακά προβλήματα των δοντιών.
Οι αισθητικές ατέλειες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις όψεις πορσελάνης είναι:
-Τα ελαφρώς στραβά δόντια
-Τα δυσχρωμικά δόντια
- Τα κενά μεταξύ των δοντιών (διαστήματα)
-Την επιδιόρθωση άνισων δοντιών
Στο παρελθόν ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ήταν με το να κατασκευαστούν θήκες. Το πλεονέκτημα των όψεων σε σχέση με τα δόντια είναι ότι έχουμε ελάχιστη προπαρασκευή (τρόχισμα). Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια τα δόντια που είναι να δεχτούν όψεις πορσελάνης να είναι δομικά ολόκληρα.

 

''Διαδικασία κατασκευής''

Πρώτη συνεδρία:

 Εξέταση, αξιολόγηση των δοντιών στα οποία θέλουμε να αποκαταστήσουμε με την χρήση των όψεων πορσελάνης. Καταγραφή των δοντιών, χαμόγελου, χρώμα επιδερμίδας.
Απαιτείται η λήψη ενός αρχικού αποτυπώματος των δοντιών πάνω στo οποίo θα γίνει η αρχική μελέτη και η κατασκευή ενός κέρινου ομοιώματος το οποίο θα είναι αντίγραφο της τελικής αποκατάστασης. Επίσης σε αυτό το ραντεβού, είναι σημαντικό η λήψη φωτογραφιών για να έχουμε μια περισσότερο λεπτομερή καταγραφή και καλύτερη μελέτη του στοματος σας, καθώς η κατασκευή των όψεων πορσελάνης είναι κάτι το εξατομικευμένο και θα πρέπει να κολακεύει και να ταιριάζει πάντα λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου και ολων αυτων των μικρων λεπτομερειων που μας χαρακτηριζουν και μας κανουν μοναδικους.

Δεύτερη συνεδρία:
 Στο δεύτερο ραντεβού γίνεται εκλεκτικός τροχισμός (προπαρασκευή) των δοντιών και στην συνέχεια γίνεται η λήψη του αποτυπώματος. Με το πέρας των παραπάνω εργασιών ο ασθενής λαμβάνει προσωρινές αποκαταστάσεις προκειμένου να καλύψουμε τα τροχισμένα δόντια.

Τρίτη συνεδρία:
Αξιολόγηση και συγκόλληση των όψεων πορσελάνης.
Λήψη φωτογραφιών
Αξιολόγηση αποτελέσματος πριν και μετά θεραπείας.

Τέταρτη συνεδρία:
Τελική αξιολόγηση μετά από 2 εβδομάδες, τροποποίηση, διόρθωση εφόσον είναι απαραίτητο.