Συγκολούμενη γέφυρα με φτερά (τύπου Meryland, δίχως τρόχισμα δοντιών)