Ένθετα / Επένθετα

Ένθετα / Επένθετα

Τα ένθετα και τα επένθετα είναι μία εναλλακτική λύση όταν η χρήση του κοινού σφραγίσματος δεν είναι δυνατή. Ενδείκνυται όταν η αποκατάσταση του χαλασμένου δοντιού είναι αρκετά μεγάλη για να γίνει με κοινό σφράγισμα, άλλα όχι μεγάλη αρκετά για την χρήση στεφάνης. Οι λόγοι επιλογής αυτού του τύπου εμφράξεις, αποκαταστάσεις μπορεί να κατασκευαστικοί, αισθητικοί, οικονομικοί που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του κάθε ασθενή. Για την κατασκευή του απαιτείται προπαρασκευή, τρόχισμα στο ιατρείο, αποτύπωμα του δοντιού, συνήθως στην ίδια συνεδρία, κατασκευή στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο και συγκόλληση της κατασκευής στη δεύτερη συνεδρία.
Τα ένθετα/επένθετα είναι στο χρώμα του δοντιού είναι αισθητικά αποδεκτά και ανθεκτικά και ανάλογα με το υλικό επιλογής μας μπορούμε να τα κάνουμε να είναι εντελώς ανύπαρκτη η παρουσία τους στα μάτια  μας σε σχέση με τα γειτονικά δόντια.