Τι συμβαίνει εάν ένα εμφύτευμα δεν οστεοενσωματωθεί, δεν δέσει με το οστό;

Αν και αυτή η περίπτωση από τη στιγμή που έχει γίνει η κατάλληλη μελέτη , σε ότι αφορά το σχέδιο θεραπείας έχουν χρησιμοποιηθεί τα κατάλληλα υλικά και έχουν εφαρμοστεί οι κατάλληλες τεχνικές είναι κάτι το εξαιρετικά σπάνιο.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις, όπου για λόγους επιστημονικά όχι γνωστούς στην παγκόσμια οδοντιατρική κοινότητα, ένα εμφύτευμα μπορεί να αποτύχει.

Σε αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις η κάθε εταιρεία που προσφέρει τα εμφυτεύματά της, προσφέρει εγγύηση των προϊόντων της (εμφυτεύματα) και έτσι έχουμε την δυνατότητα να τοποθετήσουμε ένα νέο εμφύτευμα, αλλά χωρίς πλέον κόστος για αυτό.

Υπηρεσίες: