Στεφάνη 2ος προγόμφιος και 1 εμφύτευμα 1ος προγόμφιος (Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις)