Είναι τα εμφυτεύματα για μια ζωή;

Τα εμφυτεύματα είναι όπως και τα δόντια μας. Αν τα φροντίζουμε θα τα έχουμε, αν όχι θα τα χάσουμε. Επομένως εάν δείξουμε την απαραίτητη φροντίδα δεν υπάρχει κίνδυνος να τα χάσουμε. Σε επίσημες έρευνες όπου έχουν εξεταστεί σε μήκος χρόνου, χιλιάδες ασθενείς ανά τον κόσμο οι οποίοι έχουν εμφυτεύματα δείχνουν ποσοστό επιτυχίας από 95-97% σε περίοδο δεκαετίας.

Υπηρεσίες: