2 Εμφυτεύματα κεντρικός και πλάγιος τομέας (Μεταλλοκεραμική αποκατάσταση)