ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΕΡΗΔΟΝΑ


οδοντιατρική πρόληψη, γερά δόντια,παιδιά,Λάρισα,οδοντίατρος,οδοντίατροι,οδοντιατρεία.παιδοδοντιατρος

 

Η εφαρμογή οδοντικών προληπτικών εμφράξεων (sealants) από τον οδοντίατρο στα πίσω δόντια θα μπορούσαν να αποτρέψουν έως και το 80% των κοιλοτήτων τερηδόνας στα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Ωστόσο, περίπου το 57% των παιδιών ηλικίας από 6-11 ετών δεν έχουν προληπτικές εμφράξεις, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Οι προληπτικές εμφράξεις είναι ιδανικές για παιδιά που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν τερηδόνα καθώς και για παιδιά που λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν προληπτική οδοντιατρική φροντίδα.

Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι τα παιδιά με κακή στοματική υγεία συχνά δυσκολεύονται σε ακαδημαϊκό επίπεδο και χάνουν σημαντικό χρόνο στο σχολείο λόγω πόνου και άλλων θεμάτων.

Πολλά παιδιά με κοιλότητες τερηδόνας έχουν δυσκολία να φάνε, να μιλήσουν, και να μάθουν. Οι οδοντικές προληπτικές εμφράξεις είναι ένας αποτελεσματικός και με αρκετά χαμηλό κόστος οδοντιατρική θεραπεία, για την πρόληψη της τερηδόνας. Ωστόσο μόνο 1 στα 3 παιδιά με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα έχουν προληπτικές εμφράξεις.

SEALANTS: ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 80% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ

Εκτός του ότι προλαμβάνουν έως και το 80% των κοιλοτήτων τερηδόνας για διάστημα 2 χρόνων μετά την εφαρμογή τους, οι οδοντικές προληπτικές εμφράξεις συνεχίζουν να προστατεύουν από το 50% της τερηδόνας ακόμα και για 4 χρόνια μετά την εφαρμογή τους.

Μπορούν να διατηρηθούν στο στόμα για 9 χρόνια. Επίσης, ενώ περίπου το 43% των παιδιών 6-11 ετών έχει sealants, τα παιδιά με χαμηλό εισόδημα είναι 20% λιγότερο πιθανό να έχουν σε σχέση με τα παιδιά που έχουν υψηλό οικογενειακό εισόδημα.

Επιπλέον, τα παιδιά σχολικής ηλικίας χωρίς προληπτικές εμφράξεις έχουν 3 φορές περισσότερη τερηδόνα από τα παιδιά με προληπτικές εμφράξεις.

 

 

     Πηγή : dentalalert