Γιατί χρειάζονται τα σφραγίσματα στα νεογιλά (παιδικα) δόντια;


παιδικα,νεογιλα,δοντια,σφραγιματα,θεραπεια

Μια εύλογη ερώτηση που κάνουν συχνά οι γονείς είναι γιατί χρειάζεται να σφραγιστούν τα νεογιλά δόντια, εφόσον είναι προσωρινά και θα αλλάξουν.

Η τερηδόνα που δεν αντιμετωπίζεται ενέχει τον κίνδυνο μεγαλύτερης μόλυνσης του οδοντικού πολφού(νευρο) του δοντιού η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αρκετό πονο για το παιδί και τελικά να είναι απαραίτητη η απονεύρωση του δοντιού. Οι φλεγμονές είναι επικίνδυνες όχι μόνο για τη στοματική υγεία του παιδιού την εκάστοτε στιγμή αλλά και για τα ενήλικα δόντια που θα βγάλει στην πορεία.

Τέλος, αν η τερηδόνα προχωρήσει τόσο, ώστε να χρειαστεί εξαγωγή του δοντιού, αυτός ο κενός χώρος ίσως δημιουργήσει ορθοδοντικά προβλήματα στο παιδί.Προβληματα δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν με την σωστη θέση των μελλοντικών μονίμων δοντιών.

Η σωστη αντιμετώπιση επομένως είναι η πρόληψη, η οποία ξεκίνα με την καθημερινή, σωστη στοματική υγιεινή,  και ολοκληρώνεται με την τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο και την εφαρμογή προληπτικών θεραπειών όπως είναι οι εμφράξεις νεογιλών δοντιών που έχουν τερηδονιστει,προληπτικές εμφράξεις(sealants),κτλ. Κατά αυτό τον τροπο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα παιδικά δόντια,προκείμενου να αποφευχθούν καταστάσεις έντονου οδοντικού πονου για το παιδί αλλά και για να επιτευχθεί η ομαλή ανάπτυξη των δοντιών και των γνάθων.