ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ


ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑ :

Oι τραυματισμοί δοντιών από έντονη αθλητική δραστηριότητα είναι αρκετά συχνοί. Καθώς πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ή τις πολεμικές τέχνες γενικότερα, ενδέχεται να προκύψουν μικροτραυματισμοί ή και μεγαλύτεροι τραυματισμοί, αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα.

Οι οδοντίατροι προτείνουν την τοποθέτηση εξατομικευμένου προστατευτικού νάρθηκα, ο οποίος προλαμβάνει πολλές δυσάρεστες καταστάσεις όπως κατάγματα γνάθων, απώλεια δοντιών, μετακινήσεις δοντιών, εκγομφώσεις ή απλοί τραυματισμοί.

Επίσης κατ’αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται και σοβαρότεροι τραυματισμοί όπως, διάσειση, εγκεφαλική αιμορραγία, περιστατικά απώλειας συνείδησης, λόγω του ότι αποτρέπεται η βίαιη πρόσκρουση της κάτω γνάθου με την άνω γνάθο.

 

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου εντάσσονται:

 

  • αθλούμενοι νεαρής ηλικίας
  • αθλητές σε δραστηριότητες έντονης σωματικής επαφής, αθλήματα με χρήση εξαρτημάτων και με κίνδυνο πτώσης
  • ασθενείς που βρίσκονται σε ενεργή φάση ορθοδοντικής θεραπείας και φέρουν ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς
  • ασθενείς με ορθογναθικές ανωμαλίες (όπως σκελετικές ανωμαλίες 2ης και 3ης τάξης, προγναθισμός, αυξημένη οριζόντια και κάθετη πρόταξη,  αφιστάμενοι τομείς).

 

Η διαδικασία κατασκευής είναι απλή.

 

Χρειάζονται μόλις δύο επισκέψεις για την κατασκευή του εξατομικευμένου αθλητικού νάρθηκα. Στο πρώτο ραντεβού λαμβάνονται αποτυπώματα άνω και κάτω γνάθου.

Ενώ στο δεύτερο ραντεβού απλά ελέγχεται και παραδίδεται ο νάρθηκας. 

 

   * (Στις Η.Π.Α. η χρήση αθλητικών ναρθήκων προστασίας είναι υποχρεωτική για όλα τα αθλήματα στα οποία ενέχεται κάποιος κίνδυνος τραυματισμού. Στη χώρα μας η χρήση αθλητικών ναρθήκων προστασίας είναι προαιρετική, ενώ υποχρεωτική για χρήση οποιουδήποτε είδους αθλητικού νάρθηκα χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο γίνεται στην διάρκεια επίσημων αγώνων, σε κάποια αθλήματα επαφής)